SPORTSKOLEN
KENYA

En skole for læring og idrett

OM SKOLEN
NON-PROFITT 

Skolen har i dag drøyt 80 elever, og målet er å kunne tilby undervisning og sportsaktivitet til 200 elever i løpet av 2017, men for vi kommer ditt må vi bygge vel 4-6 klasserom til. I dag har vi 4 klasserom. Ved utgangen av 2016 fikk vi ferdigstilt sanitæranlegg og helt nytt kjøkken for skolen, takket være norske givere.

Skolen ligger på en tomt som er vel 20 mål og den har vi delvis fått i gave og delvis betalt for. Skolens rektor er datter av grunneier. I dette området som skolen ligger er det, ved siden av husdyrhold, jordbruk folk lever av og det er stort sett mais som dyrkes. Hver familie har noen mål med tomt hvor de dyrker mais og ulike andre grønnsaker, men inntektene fra dette er meget beskjedne, og de fleste lever av noen hundre norske kroner pr måned.

OM SKOLEN

Skolen har i dag drøyt 80 elever, og målet er å kunne tilby undervisning og sportsaktivitet til 200 elever i løpet av 2017, men for vi kommer ditt må vi bygge vel 4-6 klasserom til. I dag har vi 4 klasserom. Ved utgangen av 2016 fikk vi ferdigstilt sanitæranlegg og helt nytt kjøkken for skolen, takket være norske givere.

Skolen ligger på en tomt som er vel 20 mål og den har vi delvis fått i gave og delvis betalt for. Skolens rektor er datter av grunneier. I dette området som skolen ligger er det, ved siden av husdyrhold, jordbruk folk lever av og det er stort sett mais som dyrkes. Hver familie har noen mål med tomt hvor de dyrker mais og ulike andre grønnsaker, men inntektene fra dette er meget beskjedne, og de fleste lever av noen hundre norske kroner pr måned.

GIVENDE —

Inntektene familiene får fra jordbruk og husdyrhold går i sin helhet til skolegang for barna, boligutgifter og mat. Klær og sko er det lite av, mye av klærne som brukes er i så dårlig stand at det er nesten er umulig å forstå for oss som lever i den rike delen av verden. Har man ikke vært i det virkelige Afrika så vet man ikke hvordan det er å se fattigdom slik man gjør her. Derfor er det så givende og berikende å få lov å gjøre noe for barna her, gi dem et tilbud som de ellers ikke ville fått, både med hensyn til kvalitet på skolegang, og utviklende idrettsaktiviteter.

MØT MERCY

Dette er Mercy, hun er 13 år og hun har et meget alvorlig hjerteproblem, hun har hjerte på feil side. Kun halvparten av et en normal hjertestørrelse og det betyr at hun må ha nytt hjerte i løpet av 1-3 år hvis ikke er det kun en trist utgang på dette!

Her i Kenya utføres ikke slike operasjoner, dermed må hun til India eller Nederland, noe som koster mye penger og her er det slik at familier må dekke dette selv. Vi hadde håpet å få støtte av det lokale sykehus men det viser seg vanskelig da de ikke støtter operasjoner utenfor Kenya, forstå det den som kan.

Operasjonen er stipulert til ca. 170 000 Nok, og vi i Sportskolen Kenya ønsker å øremerke midler til å støtte helt eller delvis betalingen for hennes operasjon.

Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya
Sugoi (Eldoret), Kenya
Øst Afrika

+254 704 740914
njforre@me.com

KONTAKT OSS

12 + 7 =